Vandaag in het nieuws berichtgeving over het tekort schieten van (gemeentelijk) toezicht op de bouwplaats:
Door bezuinigingen tijdens de bouw en gebrek aan de juiste kennis en kunde op de bouwplaats ontstaan vaak verschillen tussen bouw- en constructietekeningen en het eindresultaat. De opdrachtgever of toekomstig eigenaar/bewoner is hiervan vaak de dupe. Zelfs wordt gevreesd voor een toename van constructieve fouten die helaas ook al vaak in het nieuws zijn. Wij worden daarom regelmatig ingeschakeld voor bouwtoezicht/directievoering of bouwbegeleiding. In deze rol zijn wij de schakel tussen opdrachtgever en aannemer(s) en zorgen voor het wederzijds naleven van gemaakte afspraken op basis van onder andere de bouwtekeningen, het bestek en de aannemingsovereenkomst.