Werkzaamheden

Bouwkundig tekenwerk en advies

ontwerptekening

Ontwerptekening

Een ontwerptekening geeft een eerste beeld van hoe het gebouw eruit gaat zien.

maquette

Maquette

Een maquette geeft een goede indruk van hoe het gebouw er uit zal komen te zien.

3D visualisatie

3D visualisatie

Een 3D visualisatie (of Artist Impression) geeft een realistisch beeld van het eindproduct.

bestektekening

Bestektekening

Bestektekeningen vormen samen met het bestek de basis van de bouw. Daarom werken wij deze heel nauwkeurig uit.

detailtekening

Detailtekening

Principe details zijn erg belangrijk tijdens de bouw. Daarom werken wij deze zeer nauwkeurig uit.

werktekening

Werktekening

Een werktekening is een technische tekening waarop het bouwplan tot in detail en vaak in grotere schaal zijn uitgewerkt.

kozijntekening

Kozijntekening

Met een duidelijke en goede kozijntekening worden problemen en verkeerde oplossingen in de bouw zoveel mogelijk vermeden.

prefabtekening

Prefab tekening

Een prefab tekening zorgt ervoor dat een fabrikant (bijvoorbeeld lateien, balkons, hekwerken en trappen) voldoende gegevens heeft om zijn onderdeel te produceren.

splitsingstekening

Splitsingstekening

Een splitsingstekening is onderdeel van een splitsingsakte, waarop de eigendommen van de verschillende eigenaren staat aangegeven.

Bouwtechnische keuring

Wanneer u een nieuwe woning koopt geeft een Bouwtechnische keuring (of Aankoopkeuring) u informatie en zekerheid over de staat van de woning.

Voorschouw of oplevering

Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt, krijgt u van de aannemer tijdens de voorschouw en oplevering de mogelijkheid om uw woning te laten inspecteren.

Meerjaren Onderhoudsplanning

Een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplanning) is een langetermijnplanning voor het in kaart brengen van (noodzakelijk) onderhoud aan onroerend goed.

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud voorkomt in veel gevallen onnodige hoge kosten op de langere termijn en problemen als lekkages, etc.

Vastgoedmanagement

Het doel als vastgoedmanager is om een maximaal rendement te halen uit uw onroerend goed door dit in de gewenste bouwkundige staat te houden.

Omgevingsvergunning

Bent u van plan een dakkapel, aanbouw, serre of garage te plaatsen? Of een complete woning, kantoor of utiliteitsgebouw?

Bouwbegeleiding

Als bouwbegeleider beschermen wij de belangen van de opdrachtgever gedurende een bouwproject met als doel een goed eindresultaat.

Directievoering/Bouwtoezicht

Als directievoerder / opzichter van een bouwproject bewaken wij de financiën, het contract, de kwaliteit, de planning, de administratie en de veiligheid.

Bestek/Werkomschrijving

Een bestek (of werkomschrijving) vormt samen met de bestektekeningen de basis van het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

Kostenraming/begroting

Een kostenraming of begroting geeft al in een vroeg stadium een realistische benadering van de bouwkosten van uw project.

Bouwkundige nulmeting

Een bouwkundige nulmeting is meestal de eerste stap in het verbeter- en veranderproces en brengt de huidige situatie van uw onroerend goed in kaart.