Splitsingstekening

Een splitsingstekening is onderdeel van een splitsingsakte, waarop de eigendommen van de verschillende eigenaren staan aangegeven.
Zo is duidelijk waar de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten onderling en die van de gemeenschappelijke gedeelten lopen.
De splitsingstekening en de splitsingsakte worden in het Kadaster ingeschreven en zijn voor een ieder in te zien.