Werkzaamheden

3D visualisatie

Een 3D visualisatie (of Artist Impression) geeft een realistisch beeld van het eindproduct, door het omzetten van het ‘platte’ ontwerp naar een digitaal 3D voorwerp.

Lees meer »

Detailtekening

Een detailtekening (ook wel bestektekening principe details) is een aanvulling op de bestektekening plattegronden, gevels en doorsneden.

Lees meer »

Werktekening

Aanvullend op de bestektekeningen kunnen er ook nog werktekeningen worden gemaakt.Dit zijn tekeningen op grotere schaal (meestal 1:20 of 1:50) waar meer gegevens op staan dan op bestektekeningen.

Lees meer »

Prefab tekening

Een prefab tekening is onderdeel van de werktekeningen en zorgt ervoor dat een fabrikant voldoende gegevens heeft om zijn onderdeel te produceren.Onder andere de volgende onderdelen kunnen worden uitgetekend:

Lees meer »

Planmatig onderhoud

Onverwachte (hoge) onkosten aan uw onroerend goed zijn uiteraard nooit gewenst, daarom is het van belang de te verwachten onkosten voor de komende jaren overzichtelijk te hebben zodat u hier rekening mee kan houden met uw onderhoudsreserve.

Lees meer »

Omgevingsvergunning

Een aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) voor bijvoorbeeld een dakkapel, aanbouw, serre of garage tot complete woning, kantoor of utiliteitsgebouw:

Lees meer »

Bouwbegeleiding

Als bouwbegeleider beschermen wij de belangen van de opdrachtgever gedurende een bouwproject.Dit doen wij door het contact te onderhouden tussen de aannemer(s) en de opdrachtgever.

Lees meer »

Directievoering/Bouwtoezicht

Als directievoerder / opzichter van een bouwproject bewaken wij de financiën en het contract aan de ene kant en de kwaliteit, planning, administratie en veiligheid aan de andere kant.

Lees meer »

Bestek / Werkomschrijving

Een bestek of werkomschrijving is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Lees meer »

Bouwkundige nulmeting

Een bouwkundige nulmeting is een vooropname waarbij foto’s van alle muren en detailfoto’s van scheuren etc. worden gemaakt en vastgelegd.Op deze manier heeft u een goed beeld van de huidige bouwkundige staat van uw object.

Lees meer »