Bestek / Werkomschrijving

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 09:04

Een bestek of werkomschrijving is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Aan het bestek zijn bestektekeningen gekoppeld, die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer (opdrachtnemer).
In eerste instantie kan een bestek een basis vormen voor de prijsvorming en tijdens (en na) de bouw om de werkzaamheden in goede banen te leiden volgens de gemaakte afspraken.

Omdat de gebruikelijke ‘standaard’ bestekken wat ons betreft onvoldoende meerwaarde hebben als basis voor de bestektekeningen, hebben wij een eigen bestek ontwikkeld waarin alle hierboven onderdelen goed en duidelijk omschreven zijn.
Het is namelijk voor alle partijen (opdrachtgever, aannemer, onderaannemer(s), bouwbegeleiders, etc.) van belang om duidelijke afspraken te maken.