Directievoering/Bouwtoezicht

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 09:06

Als directievoerder / opzichter van een bouwproject bewaken wij de financiën en het contract aan de ene kant en de kwaliteit, planning, administratie en veiligheid aan de andere kant.

De volgende aspecten zijn hierbij erg belangrijk:

  • Samenwerken
  • Borgen van kwaliteit
  • Beheersen van risico’s
  • Opstellen of zorgen voor naleving van de planning
  • Het voorkomen van meerwerk

Wanneer wij zelf het bestek en tekeningen hebben vervaardigd dan zullen wij uiteraard zorgen dat deze worden nageleefd.
Wanneer een andere partij dit heeft gedaan dan stellen wij voor de start van de uitvoering een Risicoplantoets op, waarin wordt bepaald waar de aandachtspunten liggen tijdens de bouw.

Op deze manier zorgen we samen met de uitvoerende partij(en) voor een kwalitatief eindproduct binnen de gestelde termijn.