Kostenraming / begroting

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 08:58

Al tijdens de schetsontwerpfase kunt u inzicht krijgen in de bouwkosten van uw project door middel van een (globale) kostenraming.

Aan de hand hiervan kunt u het programma (van eisen) eventueel aanpassen aan uw budget. Doordat u vroegtijdig inzicht heeft in de bouwkosten kunnen financiële tegenvallers ten tijde van de aanbesteding worden vermeden.

Na afronding van het Definitief ontwerp is het een goed moment om een zogenaamde DO-begroting op te laten stellen. Deze geeft een realistische benadering van de bouwkosten van het project en biedt de mogelijkheid om het ontwerp aan te passen aan uw budget, alvorens de omgevingsvergunning aan te vragen en te beginnen met de technische uitwerking.