Planmatig onderhoud

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 09:13

Onverwachte (hoge) onkosten aan uw onroerend goed zijn uiteraard nooit gewenst, daarom is het van belang de te verwachten onkosten voor de komende jaren overzichtelijk te hebben zodat u hier rekening mee kan houden met uw onderhoudsreserve.

Dit doen wij middels een Meerjaren onderhoudsplanning (sinds januari 2018 is een VvE wettelijk verplicht een reservefonds voor groot onderhoud te hebben).

Hierdoor wordt het onderhoud voor het overgrote deel planmatig, met als voordeel dat problemen als lekkages en dergelijke voorkomen worden door reparaties of vervangingen tijdig in te plannen.

Wij kunnen u ondersteunen door in overleg met u meerdere geschikte bedrijven uit te nodigen en hierbij vrijblijvende offertes op te vragen. Deze offertes kunnen wij beoordelen en vergelijken waarna wij u voorzien van een degelijk advies en dit in goed overleg met u zullen bespreken om zo tot een optimale oplossing te komen.

Nadat er één of meerdere bedrijven zijn geselecteerd, zal er opdracht worden verstrekt en zullen wij indien gewenst de werkzaamheden begeleiden.