Meerjaren onderhoudsplanning

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 09:14

Een Meerjaren onderhoudsplanning (ook wel MOP of MJOP genoemd) is een langetermijnplanning voor het in kaart brengen van (noodzakelijk) onderhoud aan onroerend goed.

Hierin staat omschreven voor welke zaken onderhoud wordt gepland met behulp van een tijdschema, waarin de onderdelen in de tijd zijn uitgezet voor inspectie, onderhoud of vervanging met bijbehorende taakomschrijving en geraamde kosten.

Met deze rapportage (volgens de richtlijnen van de NEN 2767) heeft u dus een duidelijk beeld in welke conditie uw appartementencomplex zich bevindt.
Hierdoor is het mogelijk om het onderhoud kostentechnisch te plannen door het creëren van bestemmingsreserves en daarmee eventuele hoge kosten voor onverwacht achterstallig onderhoud te voorkomen.
De planning maakt de te verwachten kosten over meerdere jaren (bijvoorbeeld 10 of 20) inzichtelijk, dit werkt kostenbesparend; u kunt de onkosten beter verdelen en voorkomt eventuele extra onkosten door achterstallig onderhoud (en alle bijkomende problemen).

Klik hier voor een voorbeeld van een MJOP.

Daarnaast kan Van Wijngaarden & De Vries u na de bouwkundige inspectie ook eventueel wijzen / adviseren op onderhoud wat misschien niet direct noodzakelijk is, maar voor u wellicht kostenbesparend kan werken, bijvoorbeeld op isolatie-, installatie- en onderhoud technisch gebied.

Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen in het eventuele planmatig onderhoud.