Voorschouw of oplevering nieuwbouwwoning

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 09:22

Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt of laat bouwen krijgt u van de aannemer of projectontwikkelaar vaak in ieder geval twee momenten waarop u de woning kunt (laten) controleren/inspecteren:

  • Voorschouw: De woning is dan voor een groot deel gereed (ruwbouw), maar moet nog afgewerkt worden
  • Oplevering: De woning is dan in principe gereed en de sleuteloverdracht vindt (meestal) plaats ná oplevering

 

Wij kunnen de inspectie van zowel de voorschouw als de oplevering (of één van de twee) verzorgen op twee manieren:

  • Mondeling: Wij inspecteren samen met u (en eventueel de aannemer) de woning en melden de van belang zijnde punten/gebreken. U noteert deze en geeft deze door aan de aannemer. Tijdens de oplevering wordt hiervoor een proces verbaal van oplevering gemaakt. In dit document worden de afwerkingspunten, gebreken en andere zaken die niet overeenkomen met de “overeenkomst van aanneming” vermeld, en deze wordt door beide partijen ondertekend. De aannemer verplicht zichzelf hiermee om de genoteerde gebreken binnen een bepaalde termijn te herstellen, terwijl u als opdrachtgever verklaart dat u de woning – met uitzondering van de in het proces-verbaal genoteerde gebreken – accepteert. Alle zichtbare gebreken die niet in het proces-verbaal van oplevering zijn opgenomen, zijn na ondertekening niet meer voor rekening van de aannemer.
  • Met rapportage: Hierbij maken wij ná de voorschouw en/of oplevering een rapport van de gevonden gebreken. In het rapport bij oplevering (een zogenoemd “Opleveringskeuring”) staan onder andere ook de meterstanden vermeld.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.