Detailtekening

Gepubliceerd op 7 december 2022 om 09:39

Een detailtekening (ook wel bestektekening principe details) is een aanvulling op de bestektekening plattegronden, gevels en doorsneden.

De details zijn uitgetekend op grotere schaal (meestal schaal 1:5) en voorzien van maatvoering (inclusief hoogtematen) en materiaaltoepassing (fabrikant, merk, type, etc.).

Goede details zijn belangrijk om aan welstand te tonen hoe het gebouw eruit gaat zien (fase aanvraag omgevingsvergunning) en aan de aannemer hoe het gebouwd moet worden.

Vooral dat laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat het gebouw de uitstraling en kwaliteit krijgt die verwacht wordt, inclusief een goede afwatering, isolatie, kierdichting, etc.

Wij tekenen de principe details – net als al ons tekenwerk – dan ook zeer nauwkeurig uit, zodat vragen en problemen in de bouw zoveel mogelijk worden vermeden.